Baten 01-01-2022 31-12-2022
Bankreserves/algemeen 722.20 775.43
Aurora 812.50 649.51
Canis y Felis 1130.31 680.55
Masquchuchos 313.00 631.00
Rescate Animal brigada 164.00
Villa Felis 344.50 662.50
Yazmina 30.00 75.00
Vacaloura 102.00
Castratie project 181.22 178.72
voer project 19.30 26.11
Transport project 240.26 163.84
Veiling juni 21 63.86
Veiling juni 22 2416.86
veiling nov 22 3078.50
veiling nov 23 2843.47
50% actie mei 22 573.50
50% actie dec 22 84.50
50% actie dec 23 3407.16
Totaal 10.010.51 10.359.29
Resultaten Inkomsten
Donaties 9796.40
Collectebussen 564.40
Donateurs 1765.51
verlotingen 795.00
Aurora 3370.16
Canis y Felis 2652.00
Masquechuchos 1318.00
Rescate animal brigada 1264.00
Yazmina 340.00
Vacaloura 402.00
Villa Felis 1273.00
Voerproject 1225.90
Castratieproject 397.50
Transport project 423.90
Veiling mei 23 3559.58
Veiling nov 23 3359.44
50% actie dec 22 250.00
50% actie mei 23 2630.00
50% actie dec 23 3407.16
Actie engelen Noa 764.00
Uitgaven
Bankkosten 629.27
Transportkosten 3428.47
portokosten 492.06
Administratie/mediakosten 367.18
Huur opslag 1613.56
organisaties 6106.56
inkoop veiling/verlotingen 432.91
Aurora 3533.15
Canis y Felis 3056.76
Masquechuchos 1000.00
Rescate Animal Brigada 1100.00
Vacaloura 300.00
Villa Felis 1000.00
Yazmina 295.00
voerproject 1219.09
transport 260.06
castratie 432.91
veiling juni 21 63.86
veiling juni 22 2416.86
veiling nov 22 3097.92
veiling mei 23 2544.58
veiling nov 23 1530.97
50% actie mei 22 573.50
50% actie dec 22 334.50
50% actie mei 23 2630.00
Gatitos de Nia engelen actie 750.00
TOTAAL 39.557,95 39.209,17