Baten 01-01-2022 31-12-2022
Bankreserves/algemeen 2791.47 1552.23
Aurora 508.50 717.50
Canis y Felis 955.21 725.31
Masquchuchos 580.38 535.75
Villa Felis 275.00 344.50
Yazmina 30.00
Castratie project 131.22 181.22
voer project 218.82 19.30
Transport project 381.30 240.26
Veiling juni 21 1193.86
Veiling juni 22 2401.44
veiling nov 22 3078.50
50% actie 21 2337.50
50% actie 22 184.50
Totaal 9373.26 10.010.51
Resultaten Inkomsten
Donaties stortingen 4389.88
Marktplaats 420.95
Collectebussen 620.95
Donateurs 2211.00
Webshop 1608.98
verlotingen 842.60
Portokosten 46.04
Aurora 2442.50
Canis y Felis 5596.00
Masquechuchos 5355.00
Yazmina 55.00
Villa Felis 1805.00
Voerproject 770.22
Castratieproject 180.00
Transport project 330.00
Veiling juni 22 3076.00
Veiling nov 22 3613.99
50% actie dec 21 500.00
50% actie mei 22 4575.00
50% actie dec 22 4466.50
100% actie 2000.00
Uitgaven
Bankkosten 323.20
Transportkosten 2186.29
portokosten 711.29
Inkoop veiling/markten 786.32
Huur opslag 1423.19
Adminstratie/media kosten 146.95
Uitgaven voor organisaties Spanje 6324.88
Aurora 2233.50
Canis y Felis 5825.90
Masquechuchos 5399.63
Villa Felis 1735.50
Yazmina 25.00
Voerproject 970.01
castratie project 130.00
Veiling nov 21 1132.03
veiling juni 22 porto 755.53
veiling nov 22 porto 496.88
50% actie dec 21 2837.50
50% actie mei 22 4575.00
50% actie dec 22 4150.00
100% actie 2000.00
TOTAAL 44.906.01 44.168.76