Aanmelding project


U kunt bij uw bank zelf opdracht geven voor de overschrijving - IBAN: NL81 RABO 0108 4441 12 ten name van Friends of Animals te Vledder ovv Adoptie op afstand en naam van het dier. 

We willen u graag de mogelijkheid aanbieden om via automatische incasso uw
bijdrage te betalen. Dit heeft een aantal voordelen:

• Minder administratieve handelingen voor u en voor ons
• U vergeet niet het geld voor u fosterdier over te maken
• Minder bankkosten en dit komt weer ten goede aan de dieren.

Het aanmeldformulier voor de incasso kunt u vinden op onze site bij contact. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@friendsofanimals.nl 

 

Wanneer u het formulier naar ons verstuurd gaat u akkoord met onze Privacy Policy die op de website is te lezen. www.friendsofanimals.nl