Je bent hier:

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Friends of Animals

Friends of Animals is opgericht in maart 2009. We bestaan uitsluitend uit vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de dieren in nood. We werken samen met 5 organisaties in Spanje in de regio Andalusië, Asturias en Extremadura. Ons doel is steun te verlenen aan de plaatselijke organisaties en zo de leefsituatie van de dieren ter plaatse te verbeteren.

Registratie: De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 01166505 Fiscaal/RSIN nummer - 821495021

Contactgegevens Stichting Friends of Animals van Royenlaan 4 8381 BP VledderIBAN: NL81 RABO 0108 4441 12
E-mail: info@friendsofanimals.nlBIC: RABONL2U
Tel: (Harriët ) - 06-53432966payPal: info@friendsofanimals.nl

Doelstelling:

het verbeteren van de leefomstandigheden van zwerfdieren in Spanje door samenwerking met plaatselijke organisaties/asielen door middel van ondersteuning te bieden met materiële en financiële donaties.

Middelen om het doel te bereiken:

 • De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: het opzetten van castratie- en sterilisatieprojecten voor zowel honden en katten in plaatselijke asielen, zodat de populatie afneemt.
 • Asielen ter plaatse op te knappen, leefbaar en schoon te maken en het realiseren van grotere buitenverblijven met overkappingen tegen zon en regen enzovoorts
 • Het regelen van financiële steun door programma’s - adoptie op afstand – voerproject.
 • Het verzamelen van dierenbenodigdheden en materialen om de plaatselijke asielen op te knappen en het voor de dieren comfortabeler te maken
 • Het geven van voorlichting over onder andere de verzorging van dieren aan kinderen op locale scholen, om zo een betere toekomst voor dieren te bevorderen
 • Samenwerking met andere organisaties en stichtingen om een betere wetgeving te krijgen voor de dieren in het land van herkomst;

Bestuur:

De stichting bestaat uit 3 bestuursleden, voorzitter, secretaris, penningmeester. waarin familieleden geen meerderheid kunnen hebben.

Voorzitter - Harriët Kuiper
Secretaris - Aniek Overwijk
Peningmeester - Jacqueline Lamballais Tessensohn

VOORZITTER

verantwoordelijkheden en taken:

 • algemene zaken, waaronder:
 • het opstellen, implementeren en controleren van het algemeen beleidsplan
 • het zorg dragen voor een goede interne communicatie
 • het bewaken van de naleving van bestuursbesluiten
 • coördinatie van bestuurstaken
 • het maken en verspreiden van nieuwsbrieven

SECRETARIS

verantwoordelijkheden en taken:

 • Het bijhouden van de administratie

PENNINGMEESTER

verantwoordelijkheden en taken:

 • het registreren van alle financiële transacties van de stichting
 • financiën, waaronder:
 • het innen van de machtigingen.
 • het opstellen van een jaarlijks overzicht
 • het behartigen van bank- en kaszaken
 • het controleren van beleidsvoorstellen op financiële haalbaarheid
 • Het bestuur wordt bijgestaan door tientallen vrijwilligers die samen met hun zich inzetten om de dieren een beter leven te geven.

Beloning:

De bestuurders, vrijwilligers van Stichting Friends of Animals ontvangen geen beloning of enige andere vergoeding.

Financieel beleid

Alle financiele donaties worden openbaar gemaakt op de website. Jaarlijks wordt, aan het einde van een boekjaar een jaarverslag gemaakt die hier te vinden is. >>>>>>>

Het beheer van het vermogen

Uitgangspunt is dat het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de stichting. Dit houdt in dat de stichting zelf geen vermogen heeft maar alles tengoede komt aan de dieren in de asielen van de samenwerkende organisaties.

Manieren van geldwerven:

De stichting is afhankelijk van giften en donaties.
Dit kunnen donaties zijn van individuen en bedrijven. Daarnaast worden er online acties opgezet om geld in te zamelen voor één van onze projecten. Overige inkomsten genereren we met het staan op evenementen en markten.

De stichting streeft geen commerciële belangen na. De werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk.

Opheffing: bij opheffing van de stichting vervalt het overblijvende saldo aan de samenwerkende asielen in spanje

Projecten, bestedingen inkomsten kunt u vinden onder de financiele jaarverslagen - Jaarverslag beknopt in beeld