CA Lucy

Lucy is 3 jaar. Lucy en haar moeder woonden bij een man maar hij schonk niet veel aandacht aan hun. De katten verlieten het huis maar mochten er niet weer in .... de man gaf aan dat hij ze niet weer terug wilde. Paco heeft zich om de katten ontfermd en ze meegenomen naar de opvang.

Updates van Lucy >>>>